TASARIM - MİMARİ - YAŞAM TARZI

She Mimarlık<

She Mimarlık

Firma Hakkında

Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan ve 2005 yılında She Mimarlık'ı kuran Ayşem Boyacıoğlu ve Aslı Deren, çalışma prensiplerini 8 kelimeyle özetliyor.

*gözlem

a. 1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi. 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, 3. ed. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi. 4. fel. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

*yalınlık

a. 1. Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik. 2. ed. Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik.

*aşk

a. Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, amor

*deneyim

a, Bilgi ve beceri kazandırıcı bilinçli ya da bilinçsiz kişisel edinim ve yaşantı.

*tarz

a. 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr. 2. Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi. 3. Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept 4. Biçim, yol

*yaratım

a. Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, yaratı, kreasyon.

*ayrıntı

1. (Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ya da mimarlık yapıtlarında yer alan parçalardan her biri. Bir tablonun, heykelin ya da mimarlık yapıtının açıklanması için yalnız bir parçasını gösteren büyütülmüş resim, kitap resmi. 2.Yazın ve sanat yapıtlarında, bir bütünün ufak parçaları.

*felsefe

a. 1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü. 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi. 4. Dünya görüşü 5. Bir konuda soyut düşünüş.

 

Hayatın kendisini bir sanat, tüm yaşamları da birer tasarım olarak gören She Mimarlık, yaşam mekanlarımızı, görünümümüzü, hayat felsefemizi, söylediklerimizi, hayallerimizi ve daha nice bizi biz yapan detayı bütün olarak ele alıyor. Bu bütünlüğü bir karmaşaya dönüştürmeden, sade ve net biçimde tanımlamayı ve sunmayı tercih ediyor.


Firma Bilgileri

She Mimarlık

Adres: Süleyman Seba Cad. Fırat Apt. 58 /8 Maçka

Tel: 02122272313

E-posta: [email protected]

Web Sayfası: www.shemimarlik.com

İstanbul/Şişli

Büro Ofis

Büro Ofis

9 Fotoğraf

Maya Residence

Maya Residence

14 Fotoğraf

PPR İstanbul Maslak

PPR İstanbul Maslak

16 Fotoğraf

PPR İstanbul Seyrantepe

PPR İstanbul Seyrantepe

11 Fotoğraf

Prontomice

Prontomice

5 Fotoğraf

Zorlu Ofis

Zorlu Ofis

6 Fotoğraf

Bu profesyonelin henüz bir fikir defteri bulunmuyor.

Bu profesyonele henüz bir soru sorulmamış.